اخبار اخبار سیاسی

واکنش مردم به حضور محمود احمدی نژاد

به گزارش توژال به نقل از دولت بهار مردم از احمد نژاد در میدان تجریش استقبال زیادی کردند

 

واکنش مردم به حضور محمود احمدی نژاد
واکنش مردم به حضور محمود احمدی نژاد

 

واکنش مردم به حضور محمود احمدی نژاد
واکنش مردم به حضور محمود احمدی نژاد