اخبار اخبار اقتصادی

صادرات قند حاصل از شکر سفید آزاد شد

تبلیغات بنری

به گزارش مجله توژال، علی اکبر شادمانی در این اطلاعیه اظهار داشت: با تصویب و شفاف سازی در رای فوق، ممنوعیت صادرات شکر حاصل از شکر سفید لغو می شود.

رفع ممنوعیت این محصول با پیام زیر اعلام شد:

به استناد بخشنامه شماره 149066/1497 مورخ 1396/04/04 در خصوص موضوع ممانعت از صادرات شکر حاصل از شکر سفید منضم به نسخه کتاب شماره 372161/1403 مورخ 1998/06/19 یک دفتر قانونی موضوع ابلاغیه شماره 140331100001781213 مورخ 21 خرداد 1377 ضمیمه سند شماره 140331390000508603 مورخ 10 خرداد 1378 اداره کل دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم صادره و ابلاغیه ابطال صادر شده است: در تصمیم فوق ممنوعیت صادرات شکر حاصل از شکر سفید لغو می شود.

لذا مقتضی است با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط اقدامات لازم صورت گیرد.

صادرات شکر استخراج شده از شکر سفید راه اندازی شد

تبلیغات بنری

khabarfarsi به نقل از توژال