اخبار اخبار اقتصادی

رشد تشکیل سرمایه در دولت سیزدهم

تبلیغات بنری

به گزارش سایت توژال، روند تشکیل سرمایه طی 6 سال گذشته تغییرات زیادی داشته است به گونه ای که آمارهای سال های 1396 و 1397 نشان می دهد که بیشتر شاخص های اقتصادی در مدار منفی حرکت می کنند. اما در طول سیزده سال فعالیت دولت به نقطه مطلوبی رسیدند.

میانگین تشکیل سرمایه ناخالص ماشین آلات در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی 10.4 درصد بوده و این رقم در سه سال اخیر به مثبت 11.93 درصد رسیده است.

رشد تشکیل سرمایه در دولت سیزدهم

تبلیغات بنری

khabarfarsi به نقل از توژال