اخبار اخبار سیاسی

رئیس‌جمهور آینده از ظرفیت نخبگان جهت مساله‌شناسی و حل مسائل کشور استفاده کند

تبلیغات بنری

دکتر علی رضا فراستی در گفتگو با توژال. وی در خصوص مطالبات و انتظارات از رئیس جمهور آینده گفت: رئیس جمهور آینده بهتر است برای بهبود امور از کارشناسان و جوانان دولت خود کمک گرفته و از وی بخواهد که دولت جوانان را تشکیل دهد.

وی تصریح کرد: انتظار می رود رئیس جمهور آینده در حل مشکلات اقتصادی و بهبود زندگی مردم کوشا باشد و ماهیت مشکلات مردم برای او ملموس است و باید برای رفع آن تلاش کند.

یکی از اعضای هیئت علمی پژوهشکده ابن سینا گفت: رئیس جمهور آینده بستر مناسبی را برای ازدواج و گسترش خانواده برای شهروندان فراهم می کند و تسهیلات مناسبی را برای تشویق بیشترین تعداد ممکن خانواده ها به فرزندآوری فراهم می کند.

وی یادآور شد: همچنین از رئیس جمهور آینده انتظار می رود با فراهم کردن زیرساخت های لازم زمینه های شغلی جوانان کشور را بهبود بخشد.

فراستی خاطرنشان کرد: انتظار می رود رئیس جمهور آینده با استفاده از توان نخبگان در تحلیل و حل مشکلات کشور به تشکیل هیئت های متفکر اهمیت ویژه ای بدهد.

تبلیغات بنری

khabarfarsi به نقل از توژال