اخبار اخبار تکنولوژی

جذب نیروی متخصص؛ مهمترین دغدغه دانش‌بنیان‌های پارک پردیس

تبلیغات بنری

برای گزارش دادن گروه علوم و معارف اقتصاد ایران بر اساس اطلاعیه پارک فناوری واردیس، خدمات تسهیل کسب و کار از جمله خدماتی است که این پارک به شرکت های عضو ارائه می کند. خدمات توانمندسازی افراد و تیم ها و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی از سرفصل های این سرویس است که 66 درصد شرکت های عضو از آن استفاده کرده اند و حدود 60 درصد از مجموع استفاده کنندگان از این خدمات رضایت خوب یا خیلی خوب را کسب کرده اند. از آن لذت بردند.

از سوی دیگر 51.6 درصد از شرکت های عضو انجمن از خدمات پشتیبانی عملیات مالی و حسابداری انجمن استفاده می کردند و 35.8 درصد نیز در نظرسنجی از مدیران شرکت های عضو رضایت خود را از این خدمات اعلام کردند.

نتایج نظرسنجی از مدیران شرکت‌های عضو در مجتمع نشان داد که 68.5 درصد از افراد نمونه تجربه استفاده از خدمات «استخدام کارشناسان و کارآموزان» را داشته‌اند و 31.5 درصد از ذینفعان عملکرد مجتمع را مثبت ارزیابی کرده‌اند.

جذب نیروی مجرب؛  مهمترین پایگاه های دانش در پردیس پارک

از جمله خدماتی که پارک فناوری پردیس در قالب خدمات تسهیل گری به شرکت های عضو خود ارائه می دهد، خدمات مشاوره عمومی و تخصصی است که بر اساس نتایج نظرسنجی، 64.8 درصد از شرکت های عضو و بیش از 56 درصد از این خدمات استفاده می کنند. از آنها از سطح خوب و بسیار خوب ابراز رضایت کردند.

بر اساس نتایج نظرسنجی از مدیران شرکت‌های عضو در پارک فناوری پردیس، کارشناسان و کارآموزان نیروی انسانی با نرخ 20.2 درصد، حمایت از شرکت‌ها در اخذ استانداردها، تأییدیه‌ها و گواهینامه‌ها با نرخ 17.9 درصد استخدام شده‌اند. حمایت از عملیات مالی با نرخ 13.3 درصد سه اولویت اول شرکت های عضو پارک در زمینه خدمات تسهیل کسب و کار برای شرکت های خود بود.

برقراری ارتباط و تسهیل دسترسی افراد و سازمان های موثر، حمایت از اخذ تسهیلات و ضمانت نامه های موسسات مالی توسط استخر، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی، خدمات تخصصی نظام وظیفه و خدمت سربازی از دیگر اولویت های ذکر شده توسط مدیران شرکت در این حوزه است.

تبلیغات بنری

khabarfarsi به نقل از توژال