اخبار اخبار فرهنگی

جای خالی «احمدرضا»

تبلیغات بنری


احمد رضا احمدی یک سال است که دنیای شعر و طراحی را ترک کرده و یک سال است که در جمع ما نیست.

تبلیغات بنری

khabarfarsi به نقل از توژال