اخبار اخبار تکنولوژی

تعداد دامنه‌های فارسی افزایش یافت

تبلیغات بنری

به گزارش سایت «توژال»، نام دامنه بخشی است که بیانگر نام یا فعالیت برند است و کاربر آن را به دلخواه خود انتخاب می کند. پسوندهای تایید شده و معتبر در واقع الحاقاتی هستند که توسط کمیته ویژه تایید و تایید تمدیدها یعنی ICANN تایید شده اند.

نمونه هایی از پسوندهای رایج عبارتند از: com، org و ir انتخاب یک نام دامنه مناسب و ساده بسیار مهم است و در رتبه بندی نتایج جستجوی گوگل نیز تاثیر دارد.

در واقع دامنه همان آدرس اینترنتی است که شما با آن شناخته می شوید. هرچه این عنوان ساده تر و واضح تر باشد، کاربران بیشتری می توانند شما را پیدا کنند. این رشته از دو بخش اصلی تشکیل شده است. شما نام دامنه و پسوند دامنه را تعیین می کنید، و اگر رایگان باشد، می توانید آن را بگیرید. البته، پسوند دامنه به نوع کسب و کار شما و گاهی اوقات به کشوری که در آن هستید بستگی دارد.

در ایران پژوهشکده دانش پایه یکی از مراکز اصلی ثبت دامنه اینترنتی است و هر کاربری که بخواهد برای بازگشایی سایت خود دامنه ثبت کند باید به وب سایت این مرکز یا یکی از نمایندگان فعال آن در کشور مراجعه کند.

این پژوهشکده همچنین آمار دقیقی از دامنه های ایرانی ارائه می دهد. مرکز ملی ثبت دامنه ایران یکی از زیرمجموعه های پژوهشکده دانش پایه است و مسئولیت ثبت دامنه در ایران را بر عهده دارد. دامنه دامنه های سطح بالا مانند Com، Net، Org و Info که در سراسر وب هستند و دامنه کاربردی این دامنه ها در همه کشورها باز است، به قدری گسترده است که تخمین آماری دقیق از آنها تا حدودی دشوار است. اما مرکز ثبت دامنه به روزترین آمار را در مورد دامنه های ثبت شده بازگردانده شده انجام می دهد.

بر اساس آخرین آمار موجود در مرکز ملی ثبت دامنه ایران، از ابتدای ثبت دامنه فارسی در کشور، یک میلیون و 636 هزار و 753 دامنه ثبت شده و از میان پسوندهای فارسی ثبت شده، پسوند ir دارای یک میلیون و 628 هزار و 526 دامنه فعال در ایران است . در واقع بیشترین سهم متعلق به این پسوند است. در میان دیگر پسوندهای فارسی هر کدام کمتر از 5000 دامنه ثبت کرده اند.

دامنه های با بیش از 1000 نمونه ثبت شده عبارتند از co.ir با 4314 نمونه، ایران با 1472 نمونه و ac.ir با 1085 دامنه فعال. همچنین دامنه های دیگری با کمتر از 1000 نام ثبت شده وجود دارد.

دامنه id.ir با 723 مورد، org.ir با 232 مورد، sch.ir با 208 مورد و gov.ir با 168 مورد در رتبه های بعدی لیست قرار دارند. کمترین دامنه ثبت شده نیز متعلق به دامنه net.ir است که دارای 25 دامنه فعال است.

تعداد دامنه های فارسی افزایش یافت

تبلیغات بنری

khabarfarsi به نقل از توژال