ایران گردی گردشگری مجله

دزفول کجاست؟ راهنمای کامل سفر به دزفول

تاریخ دزفول به قدمت چند هزار ساله می‌رسد و به عنوان یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ایران شناخته می‌شود. دزفول یکی…