آموزش کسب و کار کسب و کار مجله

چگونه بیانیه ماموریت و چشم انداز بنویسیم

بیانیه ماموریت و چشم انداز دو مفهوم مهم و حیاتی در هر سازمان و کسب و کار است که نقش بسیار مهمی در تعیین جهت و هدف‌گذاری آنها دارند. بیانیه ماموریت به عنوان یک بیان کوتاه و مختصر، هدف اصلی و ماموریت اصلی سازمان را تعریف می‌کند، در حالی که بیانیه چشم انداز به عنوان یک بیان طولانی‌تر، تصویر آینده و اهداف بلندمدت سازمان را شرح می‌دهد. در این مقاله، به بررسی روش‌ها و نکات مهم در نوشتن بیانیه ماموریت و چشم انداز پرداخته‌ایم.

۱. تعریف دقیق اهداف و هدف‌گذاری: برای نوشتن یک بیانیه ماموریت و چشم انداز قوی و مؤثر، ابتدا باید اهداف و هدف‌گذاری‌های واقعی و دقیق سازمان را تعیین کرده و به خوبی شناخت داشت.

۲. تعریف ماموریت و چشم انداز: پس از تعریف دقیق اهداف، باید به تعریف ماموریت و چشم انداز سازمان پرداخت. ماموریت باید شامل هدف اصلی و عمده سازمان باشد، در حالی که چشم انداز باید تصویر آینده و اهداف بلندمدت سازمان را شرح دهد.

چگونه بیانیه ماموریت و چشم انداز بنویسیم
چگونه بیانیه ماموریت و چشم انداز بنویسیم

۳. استفاده از زبان ساده و قابل فهم: برای جلب توجه و فهم آسان تر برای کارکنان و مخاطبان، بهتر است که بیانیه ماموریت و چشم انداز به زبان ساده و قابل فهم نوشته شود.

۴. تعبیر احساسات و ارزش‌ها: در نوشتن بیانیه ماموریت و چشم انداز، به تعبیر احساسات و ارزش‌های سازمان نیز توجه کنید. این امر می‌تواند به تقویت هویت سازمان کمک کند.

۵. استفاده از اصطلاحات منحصر به فرد: برای جلب توجه و خاص‌تر کردن بیانیه ماموریت و چشم انداز، بهتر است از اصطلاحات منحصر به فرد و جذاب استفاده کنید.

۶. بازخوردهای مثبت: پس از نوشتن بیانیه ماموریت و چشم انداز، به بازخوردهای مثبت کارکنان و مخاطبان توجه کنید و در صورت لزوم آن را بهبود دهید.

۷. به روز رسانی مستمر: بیانیه ماموریت و چشم انداز یک سازمان باید با گذر زمان نظرات و شرایط جدید را دربرگیرد. بنابراین، به روز رسانی مستمر آن بسیار حائز اهمیت است.

خلاصه:
بنوشتن یک بیانیه ماموریت و چشم انداز قوی و مؤثر نقش بسزای در جلب توجه کارکنان، رسیدن به اهداف سازمان، تعالی در عملکرد و تعامل با مخاطبین دارد. با رعایت نکات فوق، می‌توانید یک بیانیه ماموریت و چشم انداز قوی، جذاب و مؤثر بنویسید که به تحقق اهداف سازمان شما کمک خواهد کرد.