اخبار اخبار اقتصادی

قدر دلار ۴۶هزار و ۴۵۹ تومان را بدانیم تا مبادا…

تبلیغات بنری

قیمت دلار 46 هزار و 459 تومان را بدانیم تا مبادا...

به گزارش مجله توژال؛ امروز چهارشنبه 29 تیر 1403 هجری شمسی قیمت فروش هر دلار بدون درصد نسبت به روز گذشته 464 هزار و 599 ریال ثبت شد، این در حالی است که دلار در سامانه نما با قیمت 433 هزار و 799 ریال معامله شد. در زیر تمامی قیمت دلار در این روز را مشاهده می کنید.

قیمت #دلار
………………………………………… …………

قیمت فعلی: 588,770 ریال

حداکثر: 588800 ریال

حداقل: 588400 ریال

تعویض روزانه: 270 ریال

تغییر هفتگی: 3.28 درصد کاهش

تغییر ماهانه: 4.56 درصد کاهش

تغییرات فصلی: 1.04 درصد کاهش

تغییر شش ماهه: 14.09 درصد کاهش

تغییر یک ساله: 19.8 درصد کاهش

#قیمت_توافقی_دلار داریم
………………………………………… …………

قیمت فعلی: 393,996 ریال

حداکثر: 394535 ریال

حداقل: 393366 ریال

تعویض روزانه: 320 ریال

#دلار_سلیمانیه داریم
………………………………………… …………

قیمت فعلی: 584,500 ریال

حداکثر: 584800 ریال

حداقل: 583500 ریال

تعویض روزانه: 3200 ریال

#قیمت_دلار_هرات ما
………………………………………… …………

قیمت فعلی: 584,500 ریال

حداکثر: 585000 ریال

حداقل: 583200 ریال

تعویض روزانه: 3400 ریال

قیمت #دلار_دولتی ما
………………………………………… …………

قیمت فعلی: 391,832 ریال

حداکثر: 391,832 ریال

کمترین: 391,832 ریال

تغییر روزانه: 2,461 ریال

قیمت #دلار_سینا آمریکا (خرید)
………………………………………… …………

قیمت فعلی: 460,418 ریال

حداکثر: 460,418 ریال

حداقل: 460,418 ریال

تعویض روزانه: 969 ریال

قیمت #دلار_سینا آمریکا (فروش)
………………………………………… …………

قیمت فعلی: 464,599 ریال

حداکثر: 464599 ریال

حداقل: 464599 ریال

تعویض روزانه: 977 ریال

آمریکا #قیمت_کاغذ_سینا
………………………………………… …………

قیمت فعلی: 459,953 ریال

حداکثر: 459,953 ریال

حداقل: 459,953 ریال

تعویض روزانه: 967 ریال

#قیمت_دلار_اسکناس_سینا
………………………………………… …………

قیمت فعلی: 464,599 ریال

حداکثر: 464599 ریال

حداقل: 464599 ریال

تعویض روزانه: 977 ریال

#NEMA_USD_Price آمریکا (خرید)
………………………………………… …………

قیمت فعلی: 429,895 ریال

حداکثر: 429895 ریال

حداقل: 429895 ریال

تعویض روزانه: 904 ریال

#NEMA_USD_Price آمریکا (فروش)
………………………………………… …………

قیمت فعلی: 433,799 ریال

حداکثر: 433799 ریال

حداقل: 433,799 ریال

تعویض روزانه: 912 ریال

تبلیغات بنری

khabarfarsi به نقل از توژال