اخبار اخبار عمومی

عکس ها و تحلیل ها / گزارش جدید از تغییرات نرخ بهره بین بانکی

تبلیغات بنری

گزارش جدید از تغییرات نرخ سود بین بانکی

به گزارش مجله توژال؛ نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 15 تیرماه 23.66 درصد بود که نسبت به هفته قبل تغییری نداشت. در هفته پایانی خرداد ماه، نرخ پیشنهادی بین بانکی به بالاترین حد خود در سال جاری رسید و در آخرین هفته خرداد به رکورد 23.66 درصدی رسید.

گزارش جدید تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان می دهد که نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 22 تیرماه به 23.63 درصد رسید که نسبت به هفته قبل 300 درصد کاهش داشته است.

این نرخ در هفته منتهی به 23 ژوئن به رکورد 23.63 درصد رسید. این نرخ در هفته منتهی به 25 خرداد به 23.64 درصد رسید که نسبت به هفته قبل 300 درصد افزایش داشت. نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 9 خرداد به 23.61 درصد رسید که نسبت به هفته قبل صد درصد کاهش داشته است. نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به دوم خرداد به 23.62 درصد رسید که نسبت به هفته پایانی اردیبهشت ماه افزایش چشمگیری داشت. این نرخ در هفته منتهی به 6 اردیبهشت به 23.56 درصد رسید که نسبت به هفته قبل افزایش داشت.

نرخ پیشنهادی بین بانکی در هفته منتهی به 29 اردیبهشت ماه بدون تغییر نسبت به هفته قبل 23.5 درصد اعلام شد. این درصد در هفته منتهی به 21 اردیبهشت به 23.5 درصد رسید که نسبت به هفته قبل صد درصد کاهش داشت.

نرخ پیشنهادی بین بانکی در هفته منتهی به 14 اردیبهشت ماه، نرخ پیشنهادی بین بانکی با کاهش صد درصدی نسبت به هفته قبل به 23.51 درصد رسید. این نرخ به استثنای هفته منتهی به 9 فروردین از ابتدای سال جاری روند کاهشی داشته است. نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی آوریل به 23.52 درصد افزایش یافت که نسبت به هفته قبل 400 درصد افزایش داشت.

گزارش جدید از تغییرات نرخ سود بین بانکی

منبع: تسنیم

تبلیغات بنری

khabarfarsi به نقل از توژال