اخبار اخبار سیاسی

ریاست جمهوری زودگام و آمار چهل درصدی آرا

تبلیغات بنری

سخنگوی ستاد انتخابات کشور نتایج رسمی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را به تدریج اعلام کرد.

ساعت 11:36 محسن اسلامی سخنگوی رسمی ستاد انتخابات در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین آمار شمارش آرا نامزدهای ریاست جمهوری گفت: ۲۴ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۱۸۵ رای شمارش شد.

مسعود بازیکیان: 10415991

سعید جلیلی: 9473298

محمدباقر قالیباف: 3383340

مصطفی پورمحمدی: 206397

به خودشان رای دادند.

از آنجایی که هیچ یک از نامزدها نتوانستند اکثریت آرا را به دست آورند، انتخابات به دور دوم کشیده شد. تاریخ برگزاری دور دوم انتخابات روز جمعه ۲۴ تیرماه اعلام شد و میزان مشارکت در انتخابات ۴۰ درصد اعلام شد.

نتایج مرحله هشتم شمارش آرا را منتشر کنید

ساعت 9:45 محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات در جمع خبرنگاران درباره آخرین آمار شمارش آرای نامزدهای ریاست جمهوری گفت: از مجموع یک میلیون و ۹۰۶ هزار و ۷۱۳ رای، یک میلیون و ۹۰۶ هزار و ۷۱۳ رای شمارش شده است.

مسعود بازیکیان: 8,302,577 رای

سعید جلیلی: 7,189,756 رای

محمدباقر قالیباف : 2,676,512 رای

مصطفی پورمحمدی: 158 هزار و 314 رای آوردند.

نتایج مرحله هفتم شمارش آرا را منتشر کنید

ساعت 8:26 سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره آخرین آمار شمارش آرا داوطلبان انتخابات به خبرنگاران گفت: تعداد شعب شمارش شده از مجموع 58 هزار و 640 شعبه به 3724 شعبه، تعداد شهرستان های شمارش شده 408 شعبه و تعداد آرای احراز شده است. شمارش شده تاکنون 14070 رای بوده است. 462 رای

با توجه به این،

مسعود بازیکیان 5,955,781 رای

سعید جلیلی 5,560,321 رای

محمدباقر قالیباف: یک میلیون و 891 هزار و 385 رأی

مصطفی پورمحمدی: ۱۱۱۵۶۷ رای

اختصاص داده شده است

نتایج ششمین مرحله شمارش آرا را منتشر کنید

ساعت 6:57 سخنگوی رسمی ستاد انتخابات کشور گفت: 12 میلیون و 58 هزار و 843 تعرفه از 32 هزار و 244 شعبه شمارش شده و جمع آوری شده با احتساب کل آرای صحیح و باطل محاسبه شد.

مسعود مازیکیان 5000354 رای دارد

سعید جلیلی ۴ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۲۶۹ رای کسب کرد

محمدباقر قالیباف: یک میلیون و 620 هزار و 628 رأی

مصطفی پورمحمدی 95172 رای کسب کرد

وی بیان کرد: آمار اعلام شده شامل نتایج 375 شهرستان از مجموع 482 شهرستان است.

نتایج مرحله پنجم شمارش آرا را منتشر کنید

در ساعت 5:52 سخنگوی ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران درباره آخرین آمار شمارش آرا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: از مجموع 27 هزار و 938 شعبه شامل 343 شهرستان، در مجموع 10 میلیون و 366 هزار و 410 شعبه اخذ شده است.

سعید جلیلی: 4,266,386

مسعود بازیکیان: 4,244,815

محمدباقر قالیباف: 1,385,083

مصطفی پورمحمدی: 80506

به دست آورد

انتشار چهارمین آمار تجمیعی

در ساعت 5:11 سخنگوی رسمی ستاد انتخابات کشور درباره آمار جدید شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری گفت: از مجموع 23 هزار و 66 شعبه شمارش شونده شامل 300 شهرستان، از مجموع 8 میلیون و 379 هزار و 341 رأی؛

سعید جلیلی 3505191

مسعود بازیکیان 3389191

محمدباقر قالیباف ۱۱۶۶۵۹

مصطفی پورمحمدی ۶۲۳۱۰ رای

به دست آورد

نتایج مرحله سوم شمارش آرا را منتشر کنید

در ساعت 4:41 سخنگوی رسمی ستاد انتخابات کشور درباره آمار جدید شمارش آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: از مجموع 17 هزار و 38 شعبه شامل 250 شهرستان، از مجموع پنج میلیون و 852 هزار و 805 رأی ماخوذه؛

مسعود مازیکیان 2,410,760 رای

سعید جلیلی 2,408,079 رای

محمدباقر قالیباف 780202 رای

مصطفی پورمحمدی 40428 رای کسب کرد.

انتشار دومین آمار جمع آوری شده

در ساعت 4:05 بر اساس دومین آمار کلی وزارت کشور، ۱۱ هزار و ۴۲۵ شعبه در ۱۸۰ شهر سرشماری شده و سه میلیون و ۸۸۹ هزار و ۲۴۸ رأی به دست آمده است.

مسعود بازیکیان با یک میلیون و 595 هزار و 345 رای مقام اول را کسب کرد.

سعید جلیلی با یک میلیون و 594 هزار و 868 رای در جایگاه دوم قرار گرفت

محمدباقر قالیباف با کسب 544 هزار و 144 رای در جایگاه سوم قرار گرفت

مصطفی پورمحمدی با کسب 25538 رای در جایگاه چهارم قرار گرفت.

اولین آمار رسمی

ساعت 3:30 / محسن اسلامی سخنگوی رسمی ستاد انتخابات در جمع خبرنگاران گفت: با احتساب شروع شمارش اولیه آرا از 58640 شعبه اصلی، 7003 بخش خوانده شد

مجموع آرای به دست آمده 2,372,866 است

مسعود بازیکیان 973052

سعید جلیلی 963615

محمد باقر قالیباف 341056

مصطفی پورمحمدی 15625

چون رسیدند

منبع: ایلانا

تبلیغات بنری

khabarfarsi به نقل از توژال