اخبار اخبار فرهنگی

برای ایران از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد

تبلیغات بنری

به گزارش توژال، مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب کشور با ارسال پیامکی به شهروندان ایرانی خطاب به مردم گفت:

«ملت بزرگ ایران،

از صمیم قلب حضور بی نظیر و همراهی شما را ارج می نهم. سعی می کنم نگهبان خوبی باشم و برای ایران از هیچ تلاشی دریغ نمی کنم. ما با هم مسیر جدیدی از تغییر را آغاز کرده ایم و موفقیت بدون حمایت و کمک شما ممکن نخواهد بود.

اینجوری تنهات نمیذارم

ما را تنها نگذار

مردم شریف ایران او را انتخاب کردند.

مسعود پزشکیان”

تبلیغات بنری

khabarfarsi به نقل از توژال