اخبار اخبار سیاسی

الزام تشکیل شورای سیاستگذاری گردشگری در شهرداری تهران

تبلیغات بنری

نرگس ماندری برد در گفتگو با اقتصاددان ایرانی. با بیان اینکه بر اساس مفاد برنامه چهارم شهرداری تهران مقرر شد سازمان گردشگری در ساختار شهرداری تهران تشکیل شود. اما تاکنون پیش نویس قانونی در خصوص این سازمان به دست ما نرسیده است. وی افزود: در صورت تشکیل سازمان گردشگری، انتظار می رود موزه ها و خانه موزه هایی که زیر پوشش شهرداری تهران هستند و در حال حاضر زیر نظر سازمان های مختلف باشند. اداراتی مانند سازمان زیباسازی و معاونت فرهنگی، هنری و شهرسازی باید تحت مدیریت یکپارچه و یکپارچه باشند.

وی با بیان اینکه باید به موزه ها و نقش موزه ها به صورت تخصصی نگاه شود که در ساماندهی زیباسازی تا حدودی مورد توجه قرار گرفت و تصمیم شورای سیاست گذاری با هدف نگاه تخصصی به موزه ها و در نهایت ارائه به تصویب رسید. آنها با مبنای تصمیم گیری یکپارچه در این زمینه.

72 موزه و خانه موزه زیر نظر شهرداری تهران وجود دارد

ماندری پور با بیان اینکه 72 موزه و خانه موزه زیر نظر شهرداری تهران است که هر کدام زیر نظر یکی از ادارات شهرداری هستند، افزود: بنابراین تا زمان تشکیل سازمان گردشگری می توان از تصمیم گیری استفاده کرد. شورای سیاستگذاری تا حد زیادی زمینه را برای مدیریت یکپارچه موزه ها و موزه ها فراهم کرده است و باید پیگیری جدی برای تشکیل شورای سیاستگذاری به ریاست شهردار تهران انجام شود بار. در تالار شورای شهر تهران نیز شهرداری باید گزارشی در این زمینه ارائه کند.

وی با بیان اینکه گاهی دیده ایم که سازمان زیباسازی موزه ها و خانه موزه ها را معرفی می کند بر تداوم این رویکرد تاکید کرد و گفت: با این اقدام فضاهای گردشگری می شود و این پول هنگفت با استفاده از تبلیغات محیطی در اختیار مردم قرار می گیرد. در خصوص نگهداری و نوسازی موزه ها و موزه ها نیز مشکلاتی وجود دارد و این در حالی است که سازمان های متولی این موزه ها در شهرداری تهران از توان مالی کافی برخوردار هستند و می توانند با درآمد و منابع داخلی خود به نگهداری این مجموعه ها بپردازند.

رئیس کمیته فرهنگی هنری شهرداری تهران تایید کرد: در این مدت درخواست های جدی از مدیریت شهری در حوزه گردشگری ارائه شد. بنابراین دستیابی به برنامه چهارم در حوزه گردشگری خواسته شورا است و باید با توجه به شاخص ها این موضوع فعال شود.

تبلیغات بنری

khabarfarsi به نقل از توژال